Step 1:

  Review and accept the terms & conditions below:

ASCENSIA DIABETES CARE

Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (“Άδεια”)

 

 1. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ. Η Ascensia Diabetes Care Holding AG (“Ascensia”) σας εκχωρεί το δικαίωμα χρήσης ενός αντιγράφου του εσώκλειστου λογισμικού προγράμματος, που περιλαμβάνει τον ΟΔΗΓΟ ΚΑΛΩΔΙΟΥ USB (στο εξής το «Λογισμικό») και όλες τις σχετικές εφαρμογές, σε ένα μόνο τερματικό το οποίο θα συνδέεται σε έναν μόνο υπολογιστή (δηλ. με μια μόνο CPU). Δεν μπορείτε να δικτυώσετε το Λογισμικό ή να το χρησιμοποιήσετε με κάποιον άλλον τρόπο σε πάνω από ένα τερματικά υπολογιστή ταυτόχρονα.

 

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Τα πνευματικά δικαιώματα του Λογισμικού ανήκουν στην Ascensia και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών και τις Διατάξεις Διεθνούς Συνθήκης. Θα πρέπει να μεταχειρίζεστε το Λογισμικό ως υλικό πνευματικής ιδιοκτησίας εκτός και εάν είτε (α) δημιουργήσετε ένα αντίγραφο για λόγους εφεδρείας ή αρχείου, ή (β) μεταφέρετε το Λογισμικό σε έναν και μόνο σκληρό δίσκο, δεδομένου ότι διατηρείτε το πρωτότυπο αποκλειστικά για λόγους εφεδρείας ή αρχείου. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τα γραπτά υλικά που συνοδεύουν το Λογισμικό.

 

 1. ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ. Εάν αποτύχετε να συμμορφωθείτε με τους όρους αυτής της Συμφωνίας, η άδεια θα τερματίσει. Εάν το λογισμικό σας παρέχεται δανεικά, η άδεια θα τερματίσει όταν τερματίσει και ο δανεισμός. Διαφορετικά, η άδεια θα εξακολουθήσει μέχρι την ημερομηνία που θα σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό, εκτός εάν, τερματίσει νωρίτερα. Με τον τερματισμό αυτής της Συμφωνίας, με δικιά σας ευθύνη και έξοδα, θα πρέπει να διαγράψετε ή να καταστρέψετε αμέσως όλο το Λογισμικό.  

 

 1. ΑΛΛΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. Δεν πρέπει να διανείμετε, νοικιάζετε ή μεταφέρετε με οποιονδήποτε τρόπο όλο ή οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού ή των γραπτών υλικών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο δίχως την πρότερη γραπτή συναίνεση της Ascensia. Επίσης, δεν πρέπει να αδειοδοτήσετε, αναθέσετε ή μεταφέρετε με οποιονδήποτε τρόπο όλο ή οποιοδήποτε μέρος των δικαιωμάτων που σας έχουν εκχωρηθεί από την Ascensia με βάση αυτήν τη Συμφωνία, δίχως προηγουμένως τη γραπτή συναίνεση της Ascensia. Εάν πρόκειται για μια ενημέρωση του Λογισμικού, κάθε μεταφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενημερωμένη και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις. Δεν πρέπει να τροποποιείτε, προσαρμόζετε ή μεταφράζετε το Λογισμικό ή τα συνοδευτικά γραπτά υλικά. Επίσης, δεν πρέπει να αλλάξετε ή να αφαιρέσετε οποιεσδήποτε αναφορές ιδιοκτησιακού χαρακτήρα αναφέρονται επάνω ή μέσα στο Λογισμικό ή στα συνοδευτικά γραπτά υλικά. Δεν πρέπει εσείς ή κάποιος τρίτος να επιχειρήσετε αποσυμπίληση (ανάστροφη μηχανική), ανακατασκευή, ή μετάφραση του Λογισμικού

 

 1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ. Κατά καιρούς, και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, η Ascensia μπορεί να παρέχει αναβαθμίσεις, ενημερώσεις ή νέες εκδόσεις του Λογισμικού σύμφωνα με τους τότε βασικούς της όρους και συνθήκες που εκτιμά. Η Συμφωνία αυτή θα εφαρμόζετε στις εν λόγω βελτιώσεις.

 

 1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την επιλογή του Λογισμικού ως κατάλληλου για να πετύχετε τα αποτελέσματα που στοχεύετε. Η Ascensia εγγυάται ότι το κλειστό μέσο από το οποίο το Λογισμικό καταγράφεται πρέπει να είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά και στην κατασκευή του υπό κανονική χρήση και συνθήκες, καθώς και το Λογισμικό θα λειτουργεί ουσιαστικά όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωσή του για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη. ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ, ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΥΤΕ ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΗ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ

 

 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ. Η συνολική ευθύνη της Ascensia και η αποκλειστική σας αποζημίωση θα είναι, κατ 'επιλογή της Ascensia, η επισκευή ή αντικατάσταση του Λογισμικού που πληροί την Περιορισμένη Εγγύηση της Ascensia και το οποίο έχει επιστραφεί στην Ascensia. Η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση είναι άκυρη εάν η αποτυχία του Λογισμικού έχει προκύψει από ατύχημα, κακή χρήση ή κακή εφαρμογή. Οποιαδήποτε αντικατάσταση λογισμικού θα έχει εγγύηση για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης των τριάντα (30) ημερών, ή για όποιο από τα δυο διαστήματα είναι μεγαλύτερο.
 2. ΜΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ. Εκτός από την περίπτωση που απαγορεύεται από την τοπική ή κρατική νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Ascensia ή οι διανομείς της δεν θα ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών που αφορούν απώλειες κερδών, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια επιχειρησιακών πληροφοριών, ή άλλη χρηματική απώλεια) προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του προϊόντος της Ascensia, ακόμη και αν η Ascensia ή ο διανομέας της έχουν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
 3. ΔΙΑΦΟΡΑ. Δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα περαιτέρω παραχώρησης κανενός από τα δικαιώματα της παρούσας αδείας, για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση της παραβίασης από εσάς της παρούσας Συμφωνίας, θα είστε εσείς υπεύθυνος για όλες τις ζημιές απέναντι στην Ascensia, και αυτή η Συμφωνία θα πάψει να ισχύει. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας, θεωρήσετε στην πορεία ότι είναι άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτελεσιμότητα των υπόλοιπων τμημάτων της παρούσας Συμφωνίας δεν θα επηρεαστεί ή αλλοιωθεί από τότε και στο εξής. Σε περίπτωση των νομικών διαδικασιών που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία, στο μέρος που θα υπερισχύσει θα του απονεμηθούν όλα τα νομικά έξοδα.
 4. ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών για την προμήθεια του λογισμικού και των συναφών εγχειριδίων χρήσης του και εκτοπίζει όλες τις προγενέστερες διατάξεις, συμφωνίες, διαβήματα και αναλήψεις. Η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να αλλάξει ή να τροποποιηθεί παρά μόνο με έγγραφη πράξη δεόντως επικυρωμένης από καθένα από τα συμβαλλόμενα σε αυτό μέρη.
 5. ΚΥΡΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της πολιτείας του Delaware, χωρίς αναφορά σε σύγκρουση νόμων. Καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνεί με αποκλειστική διεθνή δικαιοδοσία των δικαστηρίων του κράτους της Νέας Υόρκης.
 6. ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ. Εσείς θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή όλων των φόρων, δασμών και εισφορών που μπορεί τώρα ή στο μέλλον να επιβληθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά την παρούσα συμφωνία για την προμήθεια, τη χρήση ή τη συντήρηση του λογισμικού, και εάν οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα – φόροι, δασμοί και εισφορές – είναι άμεσα καταβαλλόμενα από την Ascensia, θα πρέπει να αποζημιώσετε την Ascensia στο ακέραιο κατόπιν αιτήσεώς της.
 7. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.

Με τη χρήση του λογισμικού ή την υπογραφή σας παρακάτω, όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία, την κατανοήσατε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της.